Σάββατο, 15 Ιανουαρίου 2011

SparkSpark - Amy MacDonald


Don't wanna see the stars
Don't wanna see the moon
Don't wanna see the sun
That rises up too soon


Don't wanna see the day
Don't wanna see the night
Oh the afternoon it fells.. about lie.


I'am a spaceman flying high
I'am the astronaut in the sky

(στίχοι). 

Δεν υπάρχουν σχόλια: