Πέμπτη, 26 Αυγούστου 2010

Circle Of Friends

Άσχετα με ότι άλλο λέει το τραγούδι:
"Me, I’m a part of your circle of friends..."

Το τραγούδι, δικό σας! Καλό μεσημέρι!Edie Brickell – Circle Of Friends
Me, I’m a part of your circle of friends
and we notice you don’t come around
Me, I think it all depends
on you touching ground with us.
But, I quit. I give up.
Nothing’s good enough for anybody else
it seems.

And I quit. I give up.
Nothing’s good enough for anybody else
it seems.
And being alone
is the best way to be.
When I’m by myself it’s
the best way to be.
When I’m all alone it’s
the best way to be.
When I’m by myself
nobody else can say goodbye.

Everything is temporary anyway.
When the streets are wet –
the color slip into the sky.
But I don’t know why that means you and I are
- that means you and….
I quit — I give up.
Nothin’s good enough for anybody else it seems.
But I quit. I give up.
Nothing’s good enough for anybody else it seems.

And being alone
is the best way to be.
When I’m by myself it’s
the best way to be.
When I’m all alone it’s
the best way to be.
When I’m by myself
nobody else can say…

Me, I’m a part of your circle of friends
and we notice you don’t come around.

Halalalalalala

από εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: