Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2011

Slow Down
IMANY - SLOW DOWN


Slow down
Take your time
It will be all right
If you decide to take it on the science
Take it easy
Take it easy

Slow down
Take your time
It will be all right
If you decide to take it on the science
Take it easy
Take it easy

Oh slow down


And now I understand
Why facing a friend
Is so hard, sometimes
But gess what
You're not the only one
The door is shot
But so is your mind


Slow down
Take your time
It will be all right
If you decide to take it on the science
Take it easy
Take it easy

Slow down
Take your time
It will be all right
If you decide to take it on the science
Take it easy
Take it easy

Oh slow down


But then we explain you
You'll have to complain
But kept the bright side
Open your eyes
Along with your mind
It's not so bad
God is love and love is all around

You do the best you can
As it have to be great
Open your arms
Now is the time
To get away with your life
Hold on
And your heart and enjoy the ride


Slow down
Take your time
It will be all right
If you decide to take it on the science
Take it easy
Take it easy

Slow down
Take your time
It will be all right
If you decide to take it on the science
Take it easy
Take it easy

Oh slow down


Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2011

The Lucky One The Lucky One - Alison Krauss


You’re the lucky one so I’ve been told
Free as the wind blowindown the road
Loved by many, hated by none
I’d say you were lucky cause I know what you’ve done
Not a care in the world not a worry in sight
Everything’s going to be all right
Cause you’re the lucky one

You’re the lucky one always havinfun
A jack of all trades a master of none
You look at the world with a smiling eye
And laugh at the devil as his train rolls by
Just give you a song and a one-night stand
And you’ll be looking at a happy man
Cause you’re the lucky one

Were you blessed? I guess
By never knowinwhich road you’re choosing
To you the next best thing to playinand winning
Is playinand losin

You’re the lucky one I know that now
Don’t ask you why when where or how
You look at the world through your smilineye
And laugh at the devil as his train rolls by
Just give you a song and a one-night stand
And you’ll be looking at a happy man
Cause you’re the lucky one

You’re the lucky one I know that now
Don’t ask you why when where or how
No matter where you’re at is where you’ll be
You can bet your luck won’t follow me
Just give you a song and a one-night stand
And you’ll be looking at a happy man
Cause you’re the lucky one.
Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2011

And Then There Was Silence...
Blind Guardian - And Then There Was Silence...

He carries along
From a distant place
He's on his way
He'll bring decay
(don't move along cause things they will go wrong
the end is getting closer day by day)
in shades of grey
We're doomed to face the night
Light's out of sight


Since we've reached the point of no return
We pray for starlight
We wait for the moon
The sky is empty
Alone in the unknown
We're getting nowhere


We have been betrayed
By the wind and the rain
The sacred halls empty and cold
The sacrifice made should not be done in vain
Revenge will be taken by Rome


We live a lie
Under the dying moon
Pale faced laughs doom
Indulges in delight


It's getting out of hand
The final curtain will fall
Hear my voice
There is no choice
There's no way out
You'll find out


We don't regret it
So many man have failed
But now he's gone
Go out and get it
The madman's head it shall be thine
We don't regret it
That someone else dies hidden in disguise
Go out and get it
Orion's hound shines bright


Don't you think it's time to stop the chase
Around the ring
Just stop running, running
Round the ring
Don't you know that fate has been decided
By the gods
Feel the distance, distance
Out of reach


Welcome to the end...
Watch your step, Cassandra
You may fall
As I've stumbled on the field
Sister mine
Death's a certain thing
Find myself in darkest places
Find myself drifting away
And the otherworld
The otherworld appears


Find myself, she dies in vain
I cannot be freed
I'm falling down
As time runs faster
Moves towards disaster
The ferryman will wait for you
My dear


And then there was silence
Just a voice from the otherworld
Like a leaf in an icy world
Memories will fade


Misty tales and poems lost
All the bliss and beauty will be gone
May my weary soul find release for a while
At the moment of death I will smile
It's the triumph of shame and disease
In the end
Iliad


Raise my hands and praise the day
Brake the spell, show me the way
In decay
The flame of Troy will shine bright


The newborn child would carry ruin to the hall
The newborn's death will be a blessing to us all


Good choice?
Bad choice?
Out of three
You've choosen misery
Power and wisdom
You deny
Bad choice


War is the only answer
When love will conquer fear
So the judgment's been made
To the fairest
The graceful says
Badly he fails


Warning
Fear the heat of passion, father king
Don't let him in
Don't let her in
Desire, lust, obssession
Death they'll bring
We can't get out
Once they are in


She's like the sunrise
Outshines the moon at night
Precious like starlight
She'll bring in a murderous price


In darkness grows the seed of man's defeat
Jealousy
I can clearly see the end now
I can clearly see the end now
I can clearly see the end now


The thread of life in spun
The coin's been placed below my tongue
Never give up
Never give in
Be on our side
So we can win
Never give up
Never give in
Be on our side


Old moon's time is soon to come


Nowhere to run
Nowhere to hide
Nothing to lose
Like one we'll stand
We'll face the storm
Created by man


Troy, Troy, Troy, Troy


And as the lion
Slaughters man
I am the wolf
And you're the lamb


Hallowed Troy shall fall
Round the walls
Faith is shattered, bodies fall


Nowhere to run
Nowhere to hide
Nothing to lose
Like one we'll stand
It's all for one and one for all
All we live for will be wiped out


I feel that something's wrong
Surprise, surprise they're gone
Full moon your time goes by
And new moon's still kept out of sight


We live
We die


Misty tales and poems lost
All the bliss and beauty will be gone
May my weary soul find release for a while
At the moment of death I will smile
It's the triumph of shame and disease
In the end
Iliad


Raise my hands and praise the day
Brake the spell, show me the way
In decay
The flame of Troy will shine bright


Roam in darkness
Spread the vision
We will be lost if you truly believe
Troy in darkness
There's a cold emptiness in our hearts
That they've gone away
And won't come back


They'll tear down the wall to bring it in
They'll truly believe in the lie
With blossoms they'll welcome the old foe


The vision's so clear
When day and dream unite
The end is near
You'd better be prepared


The nightmare shall be over now
There's nothing more to fear
Come join in our singing
And dance with us now
The nightmare shall be over now
There's nothing more to fear
The war it is over, forevermore


No hope
The blind leads the blind
Carry on
Though future's denied
Mare or stallion
There's far more inside
We are in at the kill
We'll cheerfully die


Misty tales and poems lost
All the bliss and beauty will be gone
May my weary soul find release for a while
At the moment of death I will smile
It's the triumph of shame and disease
In the end
Iliad


Raise my hands and praise the day
Brake the spell, show me the way
In decay
The flame of Troy will shine bright


Its holy light shines on
So the judgement's been made
We're condemned though the trial's far ahead
The crack of doom
Father
Your handsome son is heading home


Heading home


Still the wind blows
Calm and silent
Carries news from a distant shore


Out of mind
Can't get it
Can't get it out of my head


Sorrow and defeat
Sorrow and defeat

(στίχοι)

Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 2011

Rainforest / What's Going On


Marvin Gaye
What's Going On Mother, mother
There's too many of you crying
Brother, brother, brother
There's far too many of you dying
You know we've got to find a way
To bring some lovin' here today - Ya

Father, father
We don't need to escalate
You see, war is not the answer
For only love can conquer hate
You know we've got to find a way
To bring some lovin' here today

Picket lines and picket signs
Don't punish me with brutality
Talk to me, so you can see
Oh, what's going on
What's going on
Ya, what's going on
Ah, what's going on

In the mean time
Right on, baby
Right on
Right on

Father, father, everybody thinks we're wrong
Oh, but who are they to judge us
Simply because our hair is long
Oh, you know we've got to find a way
To bring some understanding here today
Oh

Picket lines and picket signs
Don't punish me with brutality
Talk to me
So you can see
What's going on
Ya, what's going on
Tell me what's going on
I'll tell you what's going on - Uh
Right on baby
Right on baby (στίχοι)

Mr Intentional
Lauryn Hill -  Mr Intentional


Yeah, yeaaayh, yeah heh, yeah heh, yeah heh...
See the road to hell, is paved with good intentions
Can't you tell, the way they have to mention
How they helped you out, you're such a hopeless victim
Please don't do me any favors, Mr. Intentional
All their talk, is seasoned to perfection
The road they walk, commanding your affection
They need to be needed, deceived by motivation
An opportunity, to further situation
Why they so important, is without explanation
Please don't patrionize me, Mr. Intentional
Oh, ohhh, ohh ohhh
We give rise to ego, by being insecure
The advice that we go, desperatly searching for
The subconscious effort, to support our paramour
To engage in denial, to admit we're immature
Validating lies, Mr. Intentional
Open up yours eyes, Mr. Intentional
Stuck in a system, that seeks to suck your blood
Held emotionally hostage, by what everybody does
Counting all the money, that you give them just because
Exploiting ignorance, in the name of love
Stop before you drop because that's just the way it was
Please don't justify me, Mr. Intentional
Oh undementional, Mr. Intentional
Ohhh, oh don't you do me any favors
Ohhh, ohhhh, ohh ohhhh
Wake up you've been sleeping
Take up your bed and walk
Stop blaming other people
Oh it's nobody else's fault
Except the truth about you
You know that life goes on without you
And your expensive misinventions
Disguising your intentions
Don't worship my hurt feelings, Mr. Intentional
Oh, oh oh oh
See I know you can't help me, Mr. Intentional
The only help I need to live, is unprofessional
The only wealth I have to give, is not material
And if you need much more than that, I'm not available
Please don't entertain me, Mr. Intentional
Oh I dont need your sympthy, Mr. Intentional
Stay away from me, Mr. Intentional
So undementional, Mr. Promotional, Mr. Emotional, Mr. Intentional
Ohhh ohhhh, ohhhh 

(στίχοι)

Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2011

Είμαι πάντα εδώ, θα χαθώ

Τα λόγια κομμάτια, βάλε εσύ μια φωνή...Τα λόγια κομμάτια - Εκείνος & Εκείνος


Κοιτάς μ' ένα βλέμμα φωτιά να χάνεις τα τρένα
τα όνειρα γίναν σιωπές βαγόνια αραγμένα
Δεν είναι που όλα πήγαν στραβά, τη μοναξιά δε φοβάσαι
Τα λόγια που πίστεψες δε θες να θυμάσαι

Τα λόγια κομμάτια,......καπνός οι στιγμές
Τα λόγια θα μείνουνε λόγια, άλλα λόγια δε θες

Γυρεύεις στο σκοτάδι ένα φως, η ανάσα σου τρέχει
Σε πνίγει του κόσμου η βουή που τέλος δεν έχει
Μαζί του σε παίρνει ο καιρός, οι εικόνες αλλάζουν
Στα χείλη παγώνει η φωνή κι οι λέξεις διστάζουν

(στίχοι)
Μη γυρίσεις - Χ.Π Κατσιμίχας


Για θυμήσου καλά
Μήπως έχεις χαθεί μέσα σε δρόμους που καίνε
Βάλε εσύ μια φωνή
Και αν δεν είμαι εκεί Χάρη να μη με λένε

Δεν είναι η ανάγκη
Δεν είναι η μοναξιά που εκεί θα με φέρει
Έχω αντέξει πολλά
Δε με ξέρεις καλά κανείς δε με ξέρει

Μη γυρίσεις, τίποτα μη ζητήσεις
Για ένα βράδυ μη με χαραμίσεις
Μη γυρίσεις, τίποτα μη ζητήσεις
Για ένα βράδυ μη με χαραμίσεις

Μπαίνω μες στη σκιά
Με τυφλώνει το φως, μ' αρρωσταίνουν οι λέξεις
Έχω βαρεθεί
Δε θέλω να εξηγώ πρέπει εσύ να διαλέξεις

Όμως στο λέω ξανά
Μήπως έχεις χαθεί μέσα σε δρόμους που καίνε
Βάλε εσύ μια φωνή
Και αν δεν είμαι εκεί Χάρη να μη με λένε

Μη γυρίσεις...

(στίχοι)Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2011

Και πώς να επιστρέψει κανείς;

Όσο πιο πολύ είναι κανείς εκτός ίντερνετ, τόσο δυσκολότερο μοιάζει να ξαναμπεί στα παλιά λημέρια. Τουλάχιστον έτσι νοιώθω εγώ. Τόσοι μήνες που λείπω από εδώ (και ακόμη περισσότερο από αλλού), μοιάζει σα να μην έχω ξαναπεράσει από εδώ... Ή μοιάζει σαν κάτι μακρινό, ανάμνηση μιας άλλης εποχής. Γι΄ αυτό και η επιστροφή είναι παράξενη. Ίσως η σημερινή ημέρα να μην είναι και τόσο τυχαία στην επιστροφή μου, καθώς έχουν γενέθλια δυο φίλοι. Πολλές ευχές, πολύχρονοι και ό,τι επιθυμείτε! Διαλέξτε και τραγούδι! Αυτά μου ήρθαν στο μυαλό και ακούω τώρα!
Rainbow - The Temple Of The King (lyrics)
Deep  Purple  -  Soldier Of Fortune (lyrics

Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2011

Say it Right

    Nelly Furtado, αγαπημένη! Say It Right αλλά και Les Artistes από Santogold! What I'm searching for to tell it straight, I'm trying to build a wall....


Nelly Furtado - Say It Right (στίχοι) 

Santogold - LES artistes (στίχοι)

Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2011

Thievery Corporation - Culture Of FearThievery Corporation - Culture Of Fear 

Seems to me like they want us to be afraid, man.
Or maybe we just like being afraid.
Maybe we just so used to it at this point that it’s just a part of us, part of our culture.
Security alert on orange.
It’s been on orange since ’01, G. I mean wassup man?
Can a brother get yellow, man
Just for like 2 months or something
God damn!
Sick of that!

The groom is dead so i’mma ryme like a loonatic
I do this shit with the non-assuming ...
The corporation caught you up bassinn the tempo
My name is Lift Baster intro let’s go
The follow of life throwing strives into the mix
To the big dark condition
And the word is sick
The power is to be, a power in knee
Just speaking about the stressful life I see everyday
And I’m just speaking about the culture of fear
It’s stocked into your ear......

(στίχοι)

Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2011

Wrapped Around Your FingerΑς πούμε, τυλιγμένη γύρω από το δαχτυλάκι σου..

Μια διασκευή του τραγουδιού των  Police με τη φωνή της Dianne Reeves.
Και μου αρέσει πολύ!!Dianne Reeves - Wrapped Around Your Finger

You consider me the young apprentice
Caught between the Scylla and Charybdis
Hypnotized by you if I should linger
Staring at the ring around your finger

I have only come here seeking knowledge
Things they would not teach me of in college
I can see the destiny you sold
Turned into a shining band of gold

I'll be wrapped around your finger
I'll be wrapped around your finger

Mephistopheles is not your name
I know what you're up to just the same
I will listen hard to your tuition **
You will see it come to its fruition

I'll be wrapped around your finger
I'll be wrapped around your finger

Devil and the deep blue sea behind me
Vanish in the air you'll never find me
I will turn your face to alabaster
When you will find your servant is your master

Ohhh, you'll be wrapped around my finger
You'll be wrapped around my finger **
You'll be wrapped around my finger **

(στίχοι)

My Baby Left MeΠερυσινό, όμορφο, χαρούμενο (!) τραγουδάκι!


Rox – My Baby Left Me
Oh yeah…
My baby left me sad
He didn’t do nothing right
My baby left me
My baby left me dry
My baby left my sad
He didn’t do nothing right
My baby left me
My baby left me so dry to the bone
and he left me alone
Oh yeah
Consequences after murder
Situations did you further
Close one eye and dream the rest
I was called the early learner
and you were the heart disturber
but this I never coulda guessed
You pulled on me until you knew I’d break
My baby left me sad
He didn’t do nothing right
My baby left me
My baby left me dry
My baby left my sad
He didn’t do nothing right
My baby left me
My baby left me so dry to the bone
and he left me alone
Oh yeah
So who’s to blame for the messy ending
you say it’s me but we’d be pretending
you work your dirt just like a pro
Cos you were a
freedom fighter, compulsive liar,
and a realy good lucky trier
More than I had ever known
You pulled on me until you knew I’d break
My baby left me sad
He didn’t do nothing right
My baby left me
My baby left me dry
My baby left my sad
He didn’t do nothing right
My baby left me
My baby left me so dry to the bone
and he left me alone 

Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2011

Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2011

BeautifulΠαλιό και αγαπημένο. 

Χαρισμένο στους όμορφους ανθρώπους της ζωής μας.

Mandalay - Beautiful

If you can dip hand on certainty
On certainty
Count it out and weigh it up again
You can be sure
You’ve reached the end
And still you don’t feel

Do you know you’re beautiful
Do you know you’re beautiful
Do you know you’re beautiful
You are, yes you are

You can ignore
What you’ve become
Take it out and see it die again
You can be here
For who’s a friend
And still you don’t feel


Do you know you’re beautiful
Do you know you’re beautiful
Do you know you’re beautiful
You are, yes you are

Innermost thoughts
Will be understood and
You can have all you need

Do you know
You know about anything
Do you know
You know about anyone

Do you know you’re beautiful
Do you know you’re beautiful
Do you know you’re beautiful
You are, yes you are

(στίχοι)

Σάββατο, 18 Ιουνίου 2011

Too Hard: The Greatest Metal - The Hardest Rock


Πήγα πριν λίγο να πω "Καλησπέρα και Καλό Σαββατοκύριακο" στον Ηλία στο μπλογκ του "Too Hard, The Greatest Metal - The Hardest Rock" και δεν βλέπω το chatbox.! Κοιτάζω λίγο καλύτερα, δεν βλέπω ούτε τις αναρτήσεις μόνο μια ανάρτηση με κάποιο player. Παράξενο!
Η απορία μου λύθηκε όταν πήγα στις προηγούμενες αναρτήσεις και είδα την ανάρτηση για το κλείσιμο του μπλογκ! Ήταν έκπληξη και σοκ! Μα γιατί έκλεισε; Ηλία, αν τύχει και διαβάσεις, στείλε κάποιο μήνυμα! Να είσαι καλά, καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνεις! Αν φτιάξεις κάποιο άλλο μπλογκ, ή αποφασίσεις να συνεχίσεις, θα ήταν πολύ όμορφο!
Η φωνή του μπλογκ συνεχίζει να ακούγεται μέσα από τον player... Ακούω... Για την ακρίβεια αυτή τη στιγμή παίζειTha Gathering - A Constant Run

I need a cloud to jump on, somewhere to dream
to pick my own sparkling sun
Tunes of velvet, breaking in
Into my heart on a constant run

(Δικό σου Ηλία!)

update: Slaughter - The Wild Life

Τρίτη, 14 Ιουνίου 2011

Μια σταγόνα αίμα - Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη


Η 14η Ιουνίου έχει καθοριστεί σαν Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη, είναι δε, η ημέρα γενεθλίων του ιατρού Καρλ Λαντστάινερ. Ο Λαντστάινερ ανακάλυψε τις ομάδες αίματος το 1900,  αργότερα τα ρέζους, και τιμήθηκε με το Nobel Ιατρικής το 1930 για τη σημαντική αυτή ανακάλυψη.
Περισσότερα για την ημέρα αυτή στο Δελτίο Τύπου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών http://www.posea.gr.
Μια σταγόνα αίμαΣτίχοι: Κώστας Λογοθετίδης
Μουσική: Εκείνος και Εκείνος
Πρώτη εκτέλεση: Εκείνος και Εκείνος
Τίτλος Άλμπουμ: Στη θάλασσα του χρόνου - 1998

Όνειρο μου καθημερινό.
Πάω να σε αγγίξω και σε χάνω.
Τίποτα εγώ δε σου ζητώ.
Μονάχα ένα όνειρο για μένα.

Μια σταγόνα αίμα,
μες το αίμα μου σε χάνω.
Ψέμα μες το ψέμα,
για μια μέρα παραπάνω.
Μια σταγόνα αίμα,
μες το αίμα μου σε χάνω.
Ζωή μιας μέρας παραπάνω.

Όνειρο μου καθημερινό.
Πάω να σε αγγίξω και σε χάνω.
Όσο παλεύω να σωθώ.
Τόσο βουλιάζω στο κενό.
Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2011

They couldn't know they weren't going far


... They couldn't know they weren't going far...

Μου άρεσε καθώς το άκουσα στο Rochανίζοντας...  και το "έκλεψα"!!
Η αρχική ανάρτηση εδώ, κάντε κλικ γιατί εκτός από το τραγούδι έχει και πολύ όμορφη φωτογραφία!
Περιηγηθείτε σε όλο το μπλογκ, έχει πολλά όμορφα να διαβάσετε και να ακούσετε!
Ευχαριστώ Δημήτρη Karma :-)

Blue Oyster Cult - Last days Of May 

Parched land no desert sand, sun was just a dot
And a little bit of water goes a long way, 'cause it's hot
Three good buddies were laughing and smoking in the back
Of a rented ford
They couldn't know they weren't going far

Each one with the money in his pocket
Could go out and buy himself a brand new car
But they all had the money they had
Money they hoped would take them very far

The sky was bright, a traffic light, now and then a truck
And they hadn't seen a cop around all day
They brought everything they needed
bags and scales to weigh the stuff
The driver said the border's just over the bluff

It wasn't until the car suddenly stopped
In the middle of a cold and barren place
And the other guy turned and spilled
Three boys blood, did they know a trap had been lain?

They're ok the last days of may, I'll be breathing dry air
I'm leaving soon, the others are already there
You wouldn't be interested in coming along, instead of staying here
They say the west is nice this time of year


Τετάρτη, 18 Μαΐου 2011

TransmissionJoy Division - Transmission

Radio, live transmission.
Radio, live transmission.

Listen to the silence, let it ring on.
Eyes, dark grey lenses frightened of the sun.
We would have a fine time living in the night,
Left to blind destruction,
Waiting for our sight.

And we would go on as though nothing was wrong.
And hide from these days we remained all alone.
Staying in the same place, just staying out the time.
Touching from a distance,
Further all the time.

Dance, dance, dance, dance, dance, to the radio.
Dance, dance, dance, dance, dance, to the radio.
Dance, dance, dance, dance, dance, to the radio.
Dance, dance, dance, dance, dance, to the radio.

Well I could call out when the going gets tough.
The things that we've learnt are no longer enough.
No language, just sound, that's all we need know, to synchronise
love to the beat of the show.

And we could dance.

Dance, dance, dance, dance, dance, to the radio.
Dance, dance, dance, dance, dance, to the radio.
Dance, dance, dance, dance, dance, to the radio.
Dance, dance, dance, dance, dance, to the radio.

Στίχοι εδώ

Joy Division Compilation 

Interzone

Αλλαγή κλίματος! Να ακούσουμε μουσική!Joy Division - Interzone

I walked through the city limits,
Someone talked me in to do it,
Attracted by some force within it,
Had to close my eyes to get close to it,
Around a corner where a prophet lay,
Saw the place where she'd had a room to stay,
A wire fence where the children played
Saw the bed where the body lay,
And I was looking for some friends of mine.
And I had no time to waste.
Yeah, looking for some friends of mine.

The cars screeched hear the sound on dust,
Heard a noise just a car outside,
Metallic blue turned red with rust,
Pulled in close by the building's side,
In a group all forgotten youth,
Had to think, collect my senses now,
Are turned on to a knife edged view
Find some places where my friends don't know,
And I was looking for a friend of mine,
And had no time to waste.
Yeah, looking for some friends of mine.

Down the dark streets, the houses looked the same,
Getting darker now, faces look the same,
And I walked round and round.
No stomach, torn apart,
Nail me to a train.
Had to think again,
trying to find a clue, trying to find a way to get out!
Trying to move away, had to move away and keep out


Στίχοι στο youtube

Κυριακή, 15 Μαΐου 2011

On The FloorJennifer Lopez - On The Floor ft. Pitbull
Τέρμα! Τέλος! Στα πατώματα με την Λόπεζ! On the floor!! Δεν ξέρω τι λέτε εσείς εμένα μου αρέσει και ειδικά το ρεφρενάκι της (στο 1.47 και αλλού) μου αρέσει ποΛύ! Πάει! Χάλασα!

Άρωμα

Μάσκες - Άρωμα

Καλημέρα!!

Σάββατο, 14 Μαΐου 2011

Going Home ( που όμως; )


Foreign workers from Nigeria, Ghana, and other African countries pile in the back of a truck with their belongings trying to leave as the sun sets on the port in Misurata, Libya. Thousands of foreign workers and Libyans alike are trying to leave war-torn Misurata, as fighting continued between Libyan government forces and anti-government rebels. April 18, 2011.

φωτ. Chris Hondros εδώ

Going Home, ωραία τα προηγούμενα τραγούδια παλιά και νέα μα η πραγματικότητα είναι εδώ, σ'  αυτή τη φωτογραφία. Δηλ εκεί που δείχνει, μια και εμείς την παρατηρούμε εκ του ασφαλούς.
I’m Going HomeTen Years After - I’m Going Home

Goin' home, my baby
Goin' home, my baby
Goin' home, to see my baby

Our baby, how good
My baby, be good
I'm goin' home, my baby
Home to see my girl


Oh baby, baby, I'm coming home
Baby, baby I'm coming home
Tell me Mama, baby, I'm coming home


Gonna see my baby, see my baby fine
Gonna take my baby, wanna take my baby mine
Gonna take my woman treats me real kind


I'm goin' home, my baby
I'm goin' home, to see my baby
Goin' home, my baby


Gonna see my baby, see my baby fine
Take my baby, take my baby mine
Gonna tell your mama how good that love of ours


I'm goin' home, to see my baby
I'm goin' home, to see my baby
Oh, baby ooh


Wanna take you back, take where love belong
Treat me baby, treat, don't treat me wrong


Oh, baby, I'm rollin'
Baby, baby, I'm rollin'
Baby, baby, I'm rollin'


Won't you shake me, baby, well get you rollin' down
Won't you shake me, baby, well get you rollin' down
Oh, baby, we're gonna have some fun


Baby, please don't go, baby, please don't go
Baby, please don't go, baby, please don't go
Please don't go, she's cold, I need you


Comin' home, ooh, hey
Come on over baby, whole lotta shakin' goin' on
I'm goin' home, to see my baby
Home, to see my girl, ooh


I'm goin' home, take my baby
I'm goin' home, see my baby
Gonna take me back, I'll take her where I belong


I'm goin' home, to see my baby
I'm goin' home, to see my baby
Come on, Take me, Yeah


I'm goin' home, I'm goin' home
I'm goin' home, hey, hoo
Gonna take me back right where I belong


I'm goin' home, I'm goin' home
I'm goin' home, I'm goin' home
Hoo, hoo....., right where I belong

(στίχοι)

Coming Home
Diddy - Dirty Money - Coming Home ft. Skylar Grey 

I’m coming home
I’m coming home
tell the World I’m coming home
Let the rain wash away all the pain of yesterday
I know my kingdom awaits and they’ve forgiven my mistakes
I’m coming home, I’m coming home
tell the World that I’m coming

(στίχοι)

Τρίτη, 10 Μαΐου 2011

Grenade
Bruno Mars - Grenade

Easy come, easy go
That's just how you live, oh
Take, take, take it all,
But you never give
Should of known you was trouble from the first kiss,
Why were they open?
Gave you all I had
And you tossed it in the trash
You tossed it in the trash, you did
To give me all your love is all I ever asked,
Cause what you don't understand is
I’d catch a grenade for ya (yeah, yeah, yeah)
Throw my hand on a blade for ya (yeah, yeah, yeah)
I’d jump in front of a train for ya (yeah, yeah , yeah)
You know I'd do anything for ya (yeah, yeah, yeah)
Oh, oh
I would go through all this pain,
Take a bullet straight through my brain,
Yes, I would die for ya baby;
But you won't do the same


No, no, no, no
Black, black, black and blue beat me till I'm numb
Tell the devil I said “hey” when you get back to where you're from
Mad woman, bad woman,
That's just what you are, yeah,
You’ll smile in my face then rip the breaks out my car
Gave you all I had
And you tossed it in the trash
You tossed it in the trash, yes you did
To give me all your love is all I ever asked
Cause what you don't understand is
I’d catch a grenade for ya (yeah, yeah, yeah)
Throw my hand on a blade for ya (yeah, yeah, yeah)
I’d jump in front of a train for ya (yeah, yeah , yeah)
You know I'd do anything for ya (yeah, yeah, yeah)
Oh, oh
I would go through all this pain,
Take a bullet straight through my brain,
Yes, I would die for ya baby;
But you won't do the same


If my body was on fire, ooh
You’ d watch me burn down in flames
You said you loved me you're a liar
Cause you never, ever, ever did baby...
But darling I’ll still catch a grenade for ya
Throw my hand on a blade for ya (yeah, yeah, yeah)
I’d jump in front of a train for ya (yeah, yeah , yeah)
You know I'd do anything for ya (yeah, yeah, yeah)
Oh, oh
I would go through all this pain,
Take a bullet straight through my brain,
Yes, I would die for ya baby;
But you won't do the same.
No, you won’t do the same,
You wouldn’t do the same,
Ooh, you’ll never do the same,
No, no, no, no


Στίχοι

Πέμπτη, 5 Μαΐου 2011

UberlinR.E.M. - Uberlin

Hey now, take your pills and
Hey now, make your breakfast
Hey now, comb your hair and off to work
Crash land, no illusions, no collision, no intrusion
My imagination runs away

I know, I know, I know what I am chasing
I know, I know, I know that this is changing me

I am flying on a star into a meteor tonight
I am flying on a star, star, star
I will make it through the day
And then the day becomes the night
I will make it through the night

Hey now, take the U-Bahn, five stops, change the station
Hey now, don’t forget that change will save you
Hey now, count a thousand-million people, that’s astounding
Chasing through the city with their stars on bright

I know, I know, I know what I am chasing
I know, I know, I know that this is changing me

I am flying on a star into a meteor tonight
I am flying on a star, star, star
I will make it through the day
And then the day becomes the night
I will make it through the night

I don’t mind repeating, I am not complete
I have never been the gifted type
Hey, man, tell me something, are you off to somewhere?
Do you want to go with me tonight?

I know, I know, I know that this is changing
We walk the streets to feel the ground I’m chasing: ÜBerlin

I am flying on a star into a meteor tonight
I am flying on a star, star, star
I will make it through the day
And then the day and then the day becomes the night
I will make it through the night


Στίχοι

Σάββατο, 9 Απριλίου 2011

House of Trouble
(Sally Tims & Marc Almond)
This house is a house of troubles, this house is a house of etars
The walls shake in desperation, it’s been a prison for many a year
This house is a house of troubles, this house is a house of tears
The walls shake in desperation, it’s been a prison for many a year
I gave you love (you gave me a necklace of diamonds)
I gave you love (you gave me a Mercedes Benz)
I gave you love (you gave me anything but love, love, love)
Well I thought I loved a hero, but it seems I loved a fool
(Gee thanks)
Too many times I’ve seen you falling drunken off your stool
I’ve seen you looking small on the floor of some dark bar
Spending all your money like the vagabond you are
You promised me a heaven but you stuck me in a hell
You’re lazy and you’re indiscreet and bad in bed as well
(Well, I’ve had no complaints before)
Lipstick where I’ve never seen lipstick marks before
Out each night to play the field and me I’m locked behind this door
This house is a house of troubles, this house is a house of tears
The walls shake in desperation, it’s been a prison for many a year
This house is a house of troubles, this house is a house of tears
The walls shake in desperation, it’s been a prison for many a year
I gave you love (you gave me lies and deception)
I gave you love (you gave me an overdraft)
I gave you love (you gave me anything but love, love, love)
I gave you love (you gave me the cold shoulder)
I gave you love (you gave me an icy stare)
I gave you love (you gave me anything but love, love, love)
I thought I married elegance
(You did)
But it seems I married cheap
Seems you’ve found some doubtful ways to boost your weekly keep
I’ve seen you draped in furs, but they’re as fake as can be
They go with your complexion and your personality
When things start to get bad, your hand up to your head
Making for the tranquillisers, or some boy to your bed
(Ha! You can talk!)
Behaving ways I’ve never seen a lady act before
Out each night to play the field, and me I’m locked behind my door
I gave you love (you gave me an elegant prison)
I gave you love (you gave me a washing-machine)
I gave you love (you gave me anything but love, love, love)
I gave you love (you gave me nothing)
I gave you love (you gave me nothing)
I gave you love (you gave me anything but love, love, love)
This house is a house of troubles, this house is a house of tears
The walls shake in desperation, it’s been a prison for many a year
This house is a house of troubles, this house is a house of tears
The walls shake in desperation, it’s been a prison for many a year