Σάββατο, 14 Μαΐου 2011

Going Home ( που όμως; )


Foreign workers from Nigeria, Ghana, and other African countries pile in the back of a truck with their belongings trying to leave as the sun sets on the port in Misurata, Libya. Thousands of foreign workers and Libyans alike are trying to leave war-torn Misurata, as fighting continued between Libyan government forces and anti-government rebels. April 18, 2011.

φωτ. Chris Hondros εδώ

Going Home, ωραία τα προηγούμενα τραγούδια παλιά και νέα μα η πραγματικότητα είναι εδώ, σ'  αυτή τη φωτογραφία. Δηλ εκεί που δείχνει, μια και εμείς την παρατηρούμε εκ του ασφαλούς.
Δεν υπάρχουν σχόλια: