Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2012
Sophie Zelmani Dreamer


Seasons my friend
Color me so it can blend
Forbid me to go
I know so little 'bout the wind when it blows
Dreamer dreamer I'm walking out of your dream
Take me off that parade
And place me somewhere you always sense of a chase(?)
Your night sheds my door
And I will not dream anymore
See if I can't pass that waiting hand
If I can pass by the wondering man
If I can leave to get home
See that it all makes sense pretty soon
Dreamer dreamer, I'm walking out while you go on
Dreamer dreamer, I be where I belong
Dreamer dreamer, I'm walking out while you go on
Dreamer dreamer, a dreamers don't come alone
Dreamer dreamer, I be where I belong
Dreamer dreamer, stop me if I'm wrong

1 σχόλιο:

Greecelands Greecelands είπε...

Αν ο Θεός εκάτεχε τι πλάσμα έχει φτιάξει τα ουράνια θα άφηνε για να'ρθει να σε ψάξει