Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2011

BeautifulΠαλιό και αγαπημένο. 

Χαρισμένο στους όμορφους ανθρώπους της ζωής μας.

Mandalay - Beautiful

If you can dip hand on certainty
On certainty
Count it out and weigh it up again
You can be sure
You’ve reached the end
And still you don’t feel

Do you know you’re beautiful
Do you know you’re beautiful
Do you know you’re beautiful
You are, yes you are

You can ignore
What you’ve become
Take it out and see it die again
You can be here
For who’s a friend
And still you don’t feel


Do you know you’re beautiful
Do you know you’re beautiful
Do you know you’re beautiful
You are, yes you are

Innermost thoughts
Will be understood and
You can have all you need

Do you know
You know about anything
Do you know
You know about anyone

Do you know you’re beautiful
Do you know you’re beautiful
Do you know you’re beautiful
You are, yes you are

(στίχοι)

Δεν υπάρχουν σχόλια: